Tečaji za otroke

Jezikovne urice za otroke do 6 let

Z otroci se bomo preko pesmi in igre naučili osnovnega sporazumevanja. Urice francoščine so zasnovane tako, da približamo otrokom jezik na igriv način. Ne gre torej za nek "klasičen« pouk (učitelj razlaga, otroci ponavljajo).

Pri uricah igramo domino, Bingo, pojemo, rišemo, barvamo, si ogledujemo slike, telovadimo. Skupaj igramo interaktivne igre na tablici. Urice so razgibane in zanimive. Po končani uri starši prejmete učni list, tako, da lahko z otroki tudi skupaj ponavljate in utrjujete snov, če bi to želeli.

Jezikovne urice za otroke osnovne šole

Otroci in dijaki pri učenju že uporabljajo sodoben učbenik in delovni zvezek. Otroci se bodo naučili osnovnega sporazumevanja v francoščini, znali bodo opisati svojo zunanjost, poznali bodo imena oblačil, živali, barv, poznali bodo vsa števila, znali se bodo pogovarjati o svojih hobijih, športu in še kaj.

Velik poudarek je na uporabnosti naučenega. Z otroci pripravljamo plakate, igramo Bingo, telovadimo, opazujemo vreme... Z največjim veseljem pa rešujemo interaktivne naloge na prenosnem računalniku in tablici.

Pridem (tudi) na vaš dom.